“Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir”
Bektâş-ı Velî

Göremiyor isem gerçek varlığı
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar
Sanat edindiysem sahtekârlığı
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar

İnsanlık giderken hep ileriye
Bizler inadına kaldık geriye
Gelmedikçe cehaletten beriye
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar

Kemaletim Hidâyetim olmazsa
Marifet suyundan kabım dolmazsa
Benden insanlığa eser kalmazsa
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar

Gayet inatçıysam gayet zorbalı
Gündüz tesbihliysem gece kavgalı
Olmadıkça cemiyete faydalı
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar

Daimî’yim Nefse galip olmazsam
İlme Fazilete Talip olmazsam
Ele Dile Bele sahip olmazsam
Sünni’ysem Alevî isem ne çıkar

Daimî
(İsmail Aydın.1932 – 17 Nisan 1983)

1) Kemalet: Kemalât. Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlak ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, EDeB’lilik.

2) Hidayet: (El-hüdâ. Hû-da’yet? Hû:O, kendi… Da: vermek, katmak… Hûda: Kendinden veren, doğuran. Hakk) Hakk Yolu, kılavuz (rehber)…

3) Marifet: Ma’rifet. Ustalık… (Ayn-el Yakin:Görerek elde edilen kesin bilgi), Alevilikte üçüncü kapı (Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakk-i-kat)

4) Nefs: Nefis, felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi. Benlik, ego…

5) Fazilet: Erdem…İnsanın ruhsal olgunluğu. Doğru eylemde bulunmak için bir insanın sahip olması gereken niteliklere erdem denir.

6) Talip: İsteyen, istekli, öğrenci…

7) Ele Dile Bele sahip olmak: EDeB…