Bir nefesçik söyleyeyim
Dinlemezsen n’eyleyeyim

Batın’da, mâna dilinde;

Dem, Mey, Kevser, Nefes: İlim, hakk kelamı…düşünsel gıda.
Mey-Hane: İrfan mektebi. Cehaletten kurtulup kemalete erenler topluluğu (güruh): Güruh-î Naci.
Naci: kurtulan
Güruh: topluluk
Saki: ilimi aktaran pir, mürşit…İnsanı Kâmil.
Mestane: Meyden sarhoş olan, ilim ile mâna gözü açılan Talebe (talip)… bu ilim ile kendinden geçip çoşan, gerçeğe eren.
Vahdet: birlik

Harabat Ehliyiz Mestaneyiz Biz
Alemin Nadanı Biganeyiz Biz
Vahdet Şarabından İçmek İstersen
Bizden İç Şarabı Meyhaneyiz Biz

Muhabbet Kevserdir Saki Ali’dir
Ol Saki Elinden Mestaneyiz Biz

Pir elinden kevser geldi
Derya gibi çoştu gönül

Pir elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül
Pir Sultan

Sundular aşk meyin mestanelikte
Kırkların Cem’inde dar’a düş oldum
Sıdkı Baba

Ozan, aşkın şarabını burada içtiğini, içtiği badelerle (yani düşünsel gıdalarla), gizli bilgilerle, kendinden geçtiğini; Kırklar Cem’inin gerçek anlamını burada öğrendiğini anlatıyor. “Kırklar Cem’inde dâr’a düş olmak”; Kırklar Cem’inin vermek istediği iletiyi algılamak ve onun imgesel bir tasarım olduğunun bilincine ulaşmaktır.

Kırklar Cem’i Alevi-Bektaşilik’te çok temel bir ritüeldir. Kırklar Cem’i birebir, pratik olarak yaşanmış bir Cem değildir. Bu tamamen Alevi-Bektaşi ulularının ortaya koyduğu “Kozmik ve Gnostik” bir Tasarımdır. Burada derin bilgiler, gizemli söylemler ve Bâtıni anlayışlar söz konusudur. Bu Cem; hem evrenin gizli bilgilerinin, evrene bakışının, Tanrı anlayışının; Tanrı+Doğa+İnsan birlikteliğinin; Hak Anlayışının ve bu doğrultuda Hak+Muhammed+Ali birlikteliğinin ve tüm bunların sonucunda ortaya konan insanın ve toplumun kurtuluşunun bir tasarım içinde sunulmasıdır. Kırklar Cem’in de önderlerin, sezgisel ve aşkın bir konumda veya düşüncede gerçeğe varma yoluyla ulaşılan ve içrek bilgilerle düzenlenmiş imgesel bir tasarım söz konusudur. Yani söz konusu Cem, geleceğe dönük düşünsel bir üretimi kapsar.

Kırklar Cem’i modeli (tasarımı); Alevi-Bektaşi öğretisinin insanlığı geleceğe taşıyacak olan ve toplumları her türlü olumsuzluklardan kurtarmayı ilke edinen ve özünde “Kamil Topluma” ve bu toplumu var etmek için de “Kamil İnsan”a ulaşmayı hedefleyen bir modeli oluşturur. Sıdkı Baba’nın dizelerinde bu gerçekler dile getirilmiştir. (Süleyman Zaman)

– Şahin Kaya –