Sevgi Bizim Dinimizdir

Sermaye-i aşkı sorarsan zahit
Aşığın çektiği yar cefasıdır
Bâde içtiğimi sorarsan zahit
Harabat ehlinin dem gıdasıdır

Ne çare çekmeli aşkı serencam
Dosttan gelen sitem ikramdır ikram
Coşkun seda ile çalıp çağırmam
Meyl-i dünya değil aşk dalgasıdır

Hakikat bahrine dalgın Cemali
Hakikat şehrine dalgın Cemali
Uslandı zannetme Derviş Cemali
Beş nokta üç harfin budalasıdır

***

Âdeme eş noktadır
Gördüğün düş noktadır
Âdemi âdem eyleyen
Üç harf ile beş noktadır
Harabî

Beş nokta üç harf

Üç harf = A(yn) Ş(ın) K(af)

Arap alfabesinde:

Ayn harfi noktasız ( ع )
Şın harfi “3” noktalı ( ﺵ )•••
Kaf harfi ise “2” noktalıdır (ق)••

Toplayalım “5” nokta.

Üç harf, Beş Nokta AŞK


Canan Bizim Canımızdır
Teni Bizim Tenimizdir
Sevgi Bizim Dinimizdir
Başka Dine İnanmayız 

Hüdaî

Mahzuni Ünümüz Bizim
Bulunmaz Kinimiz Bizim
Cahil Bize Dinsiz Demiş
Sevgidir Dinimiz Bizim

İbretî nâdanla etme ülfeti
Dost kapısın bekle, eyle hizmeti
Anlamak istersen ilm-i hikmeti
Aşktan başka din ve iman gerekmez

Bu Aşk Hakk Aşkıdır. Can’ın Canan’a, İnsanın İnsanlığa… Doğaya ve Evrene Olan Aşkıdır.
Aşk İle!

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluban yürürüm
O yari düşte görürüm
Uyanıp melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi